Hopp til innholdet Logg inn

Klageordning 

Du har rett til å klage 

Hvis du er misfornøyd med noe tilknyttet ditt forsikringsforhold kan du klage direkte til Eika Kundeombud, kreve nemndbehandling ved Finansklagenemnda eller anlegge sak ved de alminnelige domstoler. Klagefristen er uansett seks (6) måneder etter at du fikk skriftlig melding om foretakets avgjørelse. Dersom du ikke klager innen fristen, mister du adgangen til å gjøre kravet gjeldende.

Hvordan er prosessen for å klage?

Klagen må være skriftlig og begrunnes. Eika Kundeombud registrerer klagesaken og bekrefter mottak. Kundeombudet informerer samtidig om forventet behandlingstid og ber ved behov om tilleggsinformasjon. Etter at saken er behandlet av Eika Kundeombud blir du orientert om utfallet av klagen. 

Slik kontakter du Eika Kundeombud

Du kan trygt og enkelt logge inn for å sende klage her: Logg inn og meld din sak. 

Du kan klage til Finansklagenemnda

Hvis du ikke kommer til enighet med Eika Kundeombud, kan du klage til Finansklagenemnda. Finansklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, og hovedformålet er å behandle tvister som oppstår mellom finansforetaket og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Finansklagenemndas behandling er etterfølgende og forutsetter at innklaget finansforetak har fått anledning til å ta stilling til kravet.

Kontaktadresser for klage

Eika Forsikring AS, Eika Kundeombud, Postboks 332, 2303 Hamar.
Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo.

Finansklagenemndas nettsider finner du her.

Du kan også klage til EU-kommisjonens nettbaserte klageportal (ODR). Her får du hjelp til å fremme en klage etter netthandel. I skjemaet blir du bedt om å fylle inn Eika Forsikring sin e-post, bruk da: kundeombudet@eika.no

Din sikkerhet og konfidensialitet er viktig for oss. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke oppgi personlige opplysninger via e-post, slik som personnummer, kortnummer, helseopplysninger eller annen konfidensiell informasjon.