Hopp til innholdet Logg inn

Meld skade bygninger, eiendeler og avling

Logg inn og velg forsikringen det gjelder. Svar på spørsmål om hva som har skjedd. Ved behov for befaring vil en av leverandørene våre ta kontakt innen kort tid. 

Meld skade bygninger, eiendeler og avling

Spørsmål og svar

Ved akutt vannskade: Steng av vannet (stoppekran). Ring rørlegger hvis du ikke får stoppet vannet. Slå av sikringen i området som er påvirket. Flytt løse gjenstander. Fjern vann der det er mulig.
Hvis bygningsskaden dekkes av forsikringen, kan dere velge om leverandøren vi har valgt skal reparere skaden eller om dere ønsker kontantoppgjør etter nærmere regler. Ved skade på eiendeler vil vi vurdere behovet for befaring eller kontantoppgjør etter innsendt dokumentasjon.
Meld skaden til politiet. Sikre stedet. Skaff oversikt over tapet og dokumentasjon over dette.
Skaden må meldes Landbruksdirektoratet via Altinn. Når du har fått erstatningsbeslutningen derfra ber vi deg sende over dokumentasjonen til oss. Vi trenger denne for å ta stilling til erstatningen dersom du har kjøpt tilleggsdekningen.