Hopp til innholdet Logg inn

Meld skade kjøretøy

Har skaden skjedd? Vi hjelper deg enten du trenger veihjelp, har fått steinsprutskader eller du har vært i en ulykke.

Trenger du veihjelp?

Ring oss på telefon 
62 51 83 88 for veihjelp i Norge.

Trenger du veihjelp i utlandet? 
Ring SOS International på telefon 
+47 22 22 77 06

Spørsmål og svar om privatbil

Maskinskadeforsikringen dekker skade som hindrer fremdrift av bilen. Når bilen din har stoppet kan du melde skaden din på denne siden. Du mottar en e-post med skadenummer som du oppgir verkstedet for taksering slik at de får stilt en diagnose på feilen. Dersom du har Bil Pluss eller 10 dager leiebil i kaskoforsikringen dekker vi leiebil i inntil fem dager i diagnosetiden. Standard egenandel er 6 000 kroner.
Dersom skaden er påført av en annen part, vil vi måtte avklare dette med den andre parts direkte eller dennes forsikringsselskap. Dette kan i noen tilfeller ta tid og er gjerne avhengig av om begge parter har meldt sak til eget selskap, om det er enighet mellom partene eller ikke, selskapenes behandlingstid, om politiet har opprettet sak ol. Har du en egen forsikring hos oss som dekker skaden uavhengig av skyldspørsmålet, vil du få erstattet skaden over egen forsikringsdekning mens skyldspørsmålet er til behandling. Din forsikring har da en egenandel som du må legge ut for til saken av avklart.   
Dersom du har Bil Pluss eller kasko med 10 dager leiebil vil vi dekke leiebil dersom skaden er erstatningsmessig under forsikringen. Dersom du har kasko med 10 dager leiebil eller Bil Pluss dekning så har du dekning for leiebil dersom det er en skade som dekkes av din kasko- eller maskinskadeforsikring. 
Når du melder inn skaden vil du få oppgitt hvilke verksteder vi har avtale med i nærheten av deg. Når du har meldt inn skaden vil du motta en e-post med skadenummer som du oppgir til verkstedet for takst og reparasjon. Tid for taksering og reparasjon avtaler du direkte med verkstedet. 

Spørsmål og svar om næringsbil

Dersom du har Bil Pluss forsikring vil det være dekning for maskinskade dersom kjøretøyet ikke er eldre enn 10 år eller har kjørt mindre enn 200 000 km. Standard egenandel er 7 500 kroner. Før vi kan ta stilling til om skaden erstattes må vi ha en takst med diagnose fra verkstedet. Skaden melder du her på siden slik at du får skadenummer som verkstedet trenger for taksering. Leiebil dekkes med inntil fem dager i diagnosetiden.
Avbrudd utbetales ved en erstatningsmessig skade når kjøretøyet er ferdig reparert. Vi mottar bekreftelse direkte fra verkstedet på antall dager bilen har vært inne til reparasjon og utbetaler erstatning etter disse opplysningene.
Siden du er næringsdrivende og oppgavepliktig for mva. vil du få utgiftsført mva i eget avgiftsregnskap. 

Spørsmål og svar om landbruk/arbeidsmaskin

Da du er næringsdrivende og oppgavepliktig for mva. vil du få utgiftsført mva. i eget avgiftsregnskap.
Meld skaden her på siden og oppgi navn på verkstedet du er i kontakt med for reparasjon, skadenummeret du får ved innmelding oppgir du til landbruksverkstedet for takst og reparasjon. Landbruksverkstedet kontakter oss for taksering av arbeidsmaskinen/traktoren.
Avbrudd utbetales ved en erstatningsmessig skade når kjøretøyet er ferdig reparert. Vi mottar bekreftelse direkte fra verkstedet på antall dager bilen har vært inne til reparasjon og utbetaler erstatning etter disse opplysningene.
Forsikringssummen settes av deg som forsikringstaker, og skaden erstattes inntil denne summen med fradrag for egenandelen og mva.

Slik melder du skade på bilen

Vet du hva du skal gjøre dersom noe skjer med bilen din? Vi gir deg en oversikt over hva du må huske på når du skal melde en skade, og hva som bør gjøres når i skadeprosessen.

Les hvordan du melder skade på bil