Hopp til innholdet Logg inn
Mann som står i bakgrunnen av en grå bil i skogen

Slik melder du skade på bilen

Vet du hva du skal gjøre dersom noe skjer med bilen din? Vi gir deg en oversikt over hva du må huske på når du skal melde en skade, og hva som bør gjøres når du er i skadeprosessen.

Vet du hva du skal gjøre dersom noe skjer med ditt kjøretøy? Vi gir deg en oversikt over hva du må huske på når du skal melde en skade, og hva som bør gjøres når i skadeprosessen.

Slik melder du skade

Ta vare på dokumentasjon av skaden

Vi trenger i første omgang din skademelding med forklaring. Men husk på:

 • Dersom du har kollidert og det er fylt ut felles skademelding med beskrivelse av hendelsen tar du vare på skademeldingen til skaden er ferdigbehandlet.
 • Ta vare på bilder fra skadestedet.
 • Andre relevante opplysninger i forbindelse med skaden/uhellet som opplysninger om vitner.
 • Ved maskinskade er det viktig at du tar kontakt med verksted, fortrinnsvis merkeverksted. Husk å gi beskjed til verkstedet at de må kontakte Eika Forsikring før reparasjon igangsettes.

Hvem avgjør skyldspørsmålet?

Din oppgave er å beskrive hva som har skjedd i detalj, slik at saksbehandler kan avklare skyldspørsmålet og hva som er riktig for din sak. Hvis det er sannsynlig at det er den andre partens skyld, eller det er uklart hvem som har skylden, tar saksbehandler kontakt med den andre partens forsikringsselskap for å avklare dette.

Når kan bilen repareres?

Selv om du er ivrig etter å få bilen på veien igjen, er det viktig at ting gjøres i riktig rekkefølge:

 • Meld skaden her.  
 • Vi vil anbefale deg å benytte våre avtaleverksteder for reparasjon av kjøretøyet, disse får du oppgitt ved innmelding av skaden. Lever bilen til verkstedet og oppgi skadenummeret. (Dersom vi ikke har avtaleverksted i nærheten av deg kan du benytte et annet autorisert verksted.)
 • Verkstedet setter opp et reparasjonstilbud som sendes til Eika for godkjenning. Når reparasjonstilbudet er godkjent av oss, kan du sette i gang reparasjon hos verkstedet. Verkstedet har mottatt opplysninger fra Eika om egenandel og eventuell reduksjon i erstatningen. Dette er noe du selv betaler til verkstedet.
 • Husk å betale merverdiavgift direkte til verksted hvis det er kjøretøy i næring som er reparert.

Hva om det ikke lønner seg å reparere kjøretøyet?

 • Hvis skaden er større enn markedsverdien på bilen, blir den innløst. Det vil si at du vil få et erstatningstilbud utarbeidet av vår tekniske avdeling.
 • Er du uenig i erstatningssummen du blir tilbudt? Hvis du er uenig i erstatningstilbudet, må du selv fremskaffe dokumentasjon fra forhandler på at markedsverdien er høyere enn det vi har kommet frem til. Etter mottatt dokumentasjon vil vi ta en ny vurdering av verdien, og eventuelt komme med et nytt erstatningstilbud til deg. Lurer du på hvorfor skadeoppgjøret endte som det gjorde og hva som spilte inn for erstatningssummen du fikk? Vi gir deg en oversikt over hva som påvirker erstatningssummen på de ulike forsikringene. Hva som dekkes av bilforsikringen avhenger først og fremst av hvilken forsikring du har.
 • Aksepterer du erstatningstilbudet sender du oss elektronisk salgsmelding via www.vegvesen.no på vårt organisasjonsnummer 979 62 8684 og telefonnummer 479 04 149.
 • Eika Forsikring overtar det innløste kjøretøyet og utbetaler erstatning til deg.

  Vi finner stort sett en løsning alle er fornøyde med. 

Meld skade

Det første du må gjøre er å melde skaden her. Du velger riktig skademeldingsskjema etter hvilken skade som har oppstått.