Hopp til innholdet Logg inn
Dame som ser ut vindu

Åpenhet

Vi ønsker å være åpne og transparente om vårt arbeid med bærekraft. Dette for at du som kunde skal vite mer om hvilken påvirkning Eika Forsikring har på omverden, også gjennom vår verdikjede og forretningspartnere.

Om Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («Åpenhetsloven») trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Eika Forsikring er underlagt åpenhetsloven. Redegjørelsen publiseres på denne siden. Alle redegjørelsene er elektronisk signert av styret og daglig leder.

Åpenhet i leverandørkjeden

Åpenhet i leverandørkjeden

Behovet for tettere dialog og samarbeid med leverandørkjeden i skadeoppgjør er større enn tidligere, og arbeidet med åpenhet har allerede skapt positive ringvirkninger.

Les mer om Åpenhet i leverandørkjeden