Hopp til innholdet Logg inn
Åpenhet i leverandørkjeden

Åpenhet i leverandørkjeden

Behovet for tettere dialog og samarbeid med leverandørkjeden i skadeoppgjør er større enn tidligere, og arbeidet med åpenhet har allerede skapt positive ringvirkninger.

— Dette har vi egentlig drevet med hele tiden, men vi har intensivert arbeidet med åpenhet og løftet fokuset på god miljøledelse overfor leverandørene de siste tre årene, forteller Anders Trosvik, Leder for Innkjøp, Bærekraft og Storskade.

Fordelen ved å ha jobbet med dette en stund allerede, er at leverandørene i skadeoppgjør hos Eika Forsikring har vært forberedt på kravene om transparens i vurderingen av anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter, som nå trer i kraft ved åpenhetsloven 1.juli. 

Hvor langt går undersøkelsesplikten?

— Ett av spørsmålene vi stiller oss selv i forbindelse med åpenhetsloven, er hvor langt vår undersøkelsesplikt overfor våre leverandører går? Så det blir spennende å følge med på dette arbeidet fremover, sier Trosvik.

Han viser til at Eika Forsikring som selskap må forholde seg til informasjonen leverandørene deler. Samt allerede eksisterende sikringsventiler, som sertifiseringer og godkjenninger innen fag og miljøledelse.

—Vi bruker i all hovedsak anerkjente leverandører og har i avtaleinngåelsesprosesser fått bekreftet at de innfrir kravene som omhandles i åpenhetsloven, forteller Trosvik.  

Tar miljøledelse på alvor

Gjennom leverandøravtalene krever Eika Forsikring at alle leverandører skal oppfylle minimumskrav til bærekraft og kvalitet, samt være sertifisert, eller jobbe for å bli det innen en gitt tid etter avtaleinngåelsen. 

Ved sertifisering må det fremlegges informasjon om blant annet arbeidsvilkår og HMS-oppfølging, i tillegg til miljøplaner og bransjemål. Et arbeid Eika Forsikring selv gjorde da Eika konsernet ble miljøfyrtårnsertifisert i 2021.

— Vi opplever at flere leverandører har tatt i bruk bistand fra bedriftshelsetjenester i arbeidet med sertifiseringer for miljøledelse. Det forteller oss at de tar arbeidet med dette på alvor, forteller Trosvik.

Han viser til at dialogen og samhandlingen Eika har hatt med leverandørene har skapt positive ringvirkninger. Flere samarbeidsprosjekter i leverandørkjeder innenfor bygning er til eksempel allerede igangsatt, der fokuset er å løfte frem god miljøledelse og kvaliteten på deling av data.

Stiller krav til leverandørene

Som storinnkjøper av leverandørenes tjenester, etterspør Eika Forsikring bekreftelse på at leverandørene i skadeoppgjør etterlever kravene årlig, og foretar en risikovurdering av svarene som blir gitt.

Er det klare brudd uten tydelige planer og vilje til forbedring, kan det i ytterste konsekvens bety at leverandøren ikke lenger blir benyttet i Eika Forsikrings skadeoppgjør. 

—  Kundene skal være trygge på at våre leverandører har ting på stell, når de leverer bilen på et verksted eller får besøk av snekkere, rørleggere, elektrikere og andre fagfolk i forbindelse med en skade, sier Trosvik.